FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük az ykonszept.com weboldalán!

A jelen Általános Felhasználási Feltételek az ykonszept.com weboldalhoz való hozzáférést, illetve annak használatát szabályozzák. Annak alapján, hogy Ön a jelen weboldalt felkeresi, illetve azt heasználja, valamint ykonszept.com weboldalon termékeket vásárol, feltételezzük, hogy Ön a jelen Általános Felhasználási Feltételeket elolvasta, megértette és elfogadta. 

Az ykonszept.com weboldalt a WooCommerce szoftvere kezeli és üzemelteti. Az ykonszept.com weboldalt és a kapcsolódó szolgáltatásokat az alábbi Felhasználási és Szolgáltatási Feltételeknek, valamint a Weboldalainkon közzétett egyéb szabályoknak (együttesen az „SZF”) megfelelően nyújtjuk Önnek. Kérjük, olvassa el figyelmesen az SZF-et mielőtt megrendelést ad le az ykonszept.com weboldalon. Azt javasoljuk, hogy az SZF egy példányát őrizze meg jövőbeni hivatkozás céljára.

Esetenként az SZF-et módosíthatjuk. Kérjük, rendszeresen olvassa el és ellenőrizze az SZF-et. Amennyiben az SZF bármilyen változásával Ön nem ért egyet, haladéktalanul abba kell hagynia a Weboldal használatát. Az Ön megrendelésének leadását követően bekövetkező változások azt a megrendelést nem érintik, kivéve, ha a változtatásra törvény kötelez bennünket.

További jogi információ az Adatkezelési tájékoztató menüpont alatt található az ykonszept.com oldalon.

AZ ÖN FIÓKJA

Amennyiben használja a jelen weboldalt, Ön felelős a számítógépéhez való hozzáférés korlátozásáért, továbbá beleegyezik abba, hogy felelősséggel tartozik minden tevékenységért. Kizárólag Ön felelős az aktiváló kódok és jelszavak körültekintő, biztonságos használatáért. Ön az ykonszept.com-nak és a jelen weboldal üzemeltetésében résztvevő minden más személynek vagy szervezetnek jogot ad arra, hogy az Ön információit a jelen weboldal üzemeltetésével kapcsolatban továbbítsa, felügyelje, lekérdezze és tárolja. Amennyiben Ön még nem töltötte be a 18. életévét, az ykonszept.com weboldalt csak szülő vagy gondviselő közreműködésével használhatja. Az ykonszept.com fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint szolgáltatást megtagadjon, fiókokat megszüntessen, tartalmakat eltávolítson vagy szerkesszen, megrendeléseket töröljön.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Az ykonszept.com weboldalon található minden tartalom és termék az ykonszept.com tulajdona, és nemzeti és nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. A tartalmat az ykonszept.com írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet egészében vagy részben másolni, közzétenni, terjeszteni, megjeleníteni, módosítani, abból származékos művet létrehozni, vagy azt bármilyen módon hasznosítani. Mindezek megszegése jogi következményeket von maga után.

TARTALOMMAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁS, SZERZŐI JOGI PANASZOK

Az ykonszept.com nem szavatolja, hogy a weboldal tartalmai Magyarországon kívüli országokban is helyénvalóak vagy jogszerűek. Amennyiben ezen tartalmak egyes országokban jogszerűtlennek vagy illegálisnak minősülnek, kérjük ne keresse fel a jelen weboldalt, vagy amennyiben mégis úgy dönt, hogy felkeresi, ezennel tájékoztatjuk, hogy Ön az ykonszept.com által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére használja. A tartalom maradéktalan pontosságáért és 

A jelen Általános Felhasználási Feltételekre a magyar jog irányadó.

WEBOLDAL SZABÁLYZATAI, AZOK MÓDOSÍTÁSA

Kérjük, olvassa el a jelen weboldalon közzétett egyéb szabályzatainkat, beleértve a jelen weboldalon keresztül történő kiskereskedelmi értékesítésekre vonatkozókat is, mivel ezen előírások is szabályozzák az ykonszept.com weboldalon tett látogatását. Fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, hogy a weboldalunkat, szabályainkat, valamint a jelen Feltételeket bármikor megváltoztathassuk. Amennyiben a jelen feltételek bármely pontja érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból érvényesíthetetlennek minősül, az a fennmaradó feltételek érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.

A jelen Feltételek addig alkalmazandók, amíg akár az ykonszept.com, akár Ön fel nem mondja. Amennyiben fel kívánja mondani a jelen megállapodást, szüntesse be a jelen weboldal használatát.

A WooCommerce is felmondhatja a jelen megállapodást, amennyiben Ön megszegte a Feltételek bármely rendelkezését, vagy olyan módon járt el, ami egyértelműen azt mutatja, hogy nem kívánja, vagy nem tudja betartani a Feltételekben megfogalmazott rendelkezéseket. A WooCommerce oly módon is felmondhatja a jelen megállapodást, hogy többé nem kívánja fenntartani a jelen weboldalt

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

A jelen weboldalt a Sisterhood Bt üzemelteti. Az wykonszept.com weboldalon megvásárolt termékeket a Sisterhood Bt (a továbbiakban „Y Konszept” vagy „mi”) értékesíti, amelynek bejegyzett székhelye 2475. Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 29/c Magyarország. Az ykonszept.com azzal a feltétellel kínálja Önnek, a felhasználónak a jelen weboldalt, beleértve a jelen weboldalon rendelkezésre álló minden információt, eszközt és szolgáltatást, hogy Ön az itt közölt összes feltételt, szabályt és értesítést elfogadja.

Az áruházunk tárhely szolgáltatója a WooCommerce webáruház szoftvere, aki biztosítja az online e-kereskedelmi platformot.

Azzal, hogy meglátogatja a weboldalunkat és/vagy vásárol valamit tőlünk, Ön igénybe veszi a „Szolgáltatásunkat” és beleegyezik abba, hogy az alábbi feltételek, beleértve az itt hivatkozott további feltételeket és szabályokat is, Önre nézve kötelezőek.

A jelen Feltételek a weboldal minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve korlátozás nélkül a böngésző, szállító, vásárló, kereskedő, és/vagy közreműködő tartalomszolgáltató felhasználókat is.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Feltételeket mielőtt felkeresi vagy használja a weboldalunkat. A weboldal bármely részének felkeresésével vagy használatával Ön beleegyezik abba, hogy a jelen Feltételek Önre nézve kötelezőek.

Bármilyen új funkcióra vagy eszközre, amellyel a jelenlegi áruház kiegészül, szintén vonatkoznak a Feltételek. A Feltételek mindenkori változatát bármikor megtekintheti a jelen weblapon. Fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Feltételek bármely részét frissítsük, megváltoztassuk vagy felváltsuk, a frissítések és/vagy változások weboldalunkon történő közzétételével.

TERMÉKEK

Az ykonszept.com nem értékesít használt termékeket, hibás termékeket vagy a piaci normáknak megfelelőnél gyengébb minőségű termékeket.

A termékek fő jellemzői az ykonszept.com egyes termék oldalain vannak feltüntetve. Az ykonszept.com weboldalon értékesítésre felkínált termékek képe, illetve azok színe, a használt internetböngésző vagy monitor miatt eltérhetnek a valódi termékek színeitől.

A kézzel festett termékek színei eltérhetnek egymástól a kézi festés és a technika sajátja miatt – így előfordulhat minimális színárnyalat-változás a termék felületén.

Kézzel festett termékeink, kérlek, a hozzájuk mellékelt kezelési- és mosási útmutató alapján gondozd!

VÁSÁRLÁSI JOGOSULTSÁG

Ahhoz, hogy vásárolhasson az ykonszept.com weboldalon, Önnek meg kell adnia személyes adatait. Nevezetesen, Önnek meg kell adnia a valódi nevét, e-mail, továbbá, meg kell adnia a fizetési adatait, amelyekről ki kell jelentenie és szavatolnia kell, hogy érvényesek és helyesek. Meg kell erősítenie, hogy Ön az a személy, akire a megadott számlázási információk utalnak.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely Ön által leadott megrendelést elutasítsunk. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük az egy személy által megvásárolható mennyiségeket. Amennyiben egy megrendelést megváltoztatunk vagy törlünk, kapcsolatba lépünk Önnel a megrendelés leadásakor megadott e-mail és/vagy számlázási címen/telefonszámon. Fenntartjuk a jogot továbbá arra is, hogy korlátozzuk az egy tételből egy postacímre szállított mennyiségeket is.

Azzal, hogy ajánlatot tesz egy termék megvásárlására, Ön kifejezetten engedélyezi számunkra, hogy fizetési módtól függően ellenőrizzük fizetési szolgáltatójánál, hogy rendelkezik-e a termék megvásárlására elegendő fedezettel. A weboldal információkat kérhet Önről az Ön fizetési szolgáltatójától, illetve, kérheti Önt, hogy támassza alá hitelkártya/bankkártya számát, személyazonosságát, hitelkártyájának/bankkártyájának érvényességét, adott vásárlási tranzakció engedélyezése céljából.

Továbbá, Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által megadott Személyes Információkat felhasználhatjuk csalásmegelőző ellenőrzések végzésére. Az Ön által megadott Személyes Információkat felfedhetjük hitelreferencia vagy csalás megelőző ügynökségeknek, amelyek nyilvántarthatják ezeket az információkat.

Kérjük, olvassa el az Adatkezelési tájékoztatónkat az adatainak felhasználásával kapcsolatos további információkért.

MEGRENDELÉSEK

Minden megrendelés elfogadás és rendelkezésre állás függvénye, és a kosarába tett tételek nincsenek lefoglalva, más vásárlók megvásárolhatják azokat. Az ykonszept.com weboldalon található minden termék megrendelés után készül el, azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely Ön által leadott megrendelést elutasítsuk. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük az egy személy által megvásárolható mennyiségeket. Amennyiben egy megrendelést megváltoztatunk vagy törlünk, értesítjük Önt a megrendelés leadásakor megadott e-mail és/vagy számlázási címen/telefonszámon. Fenntartjuk a jogot arra, hogy korlátozzuk az egy tételből egy postacímre szállított mennyiségeket.

Az ebben az esetben az ykonszept.com weboldal által indított elállás esetében a rendelés ellenértéken rendezésének hatérideje az elállás írásos megtételétől számítva 14 nap, a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-29.§ alapján.

Időnként előfordulhat gépelési hibát tartalmazó, pontatlan vagy hiányos termék leírásokkal, árképzéssel, akciókkal, ajánlatokkal, termék szállítási költségekkel, szállítási időkkel és rendelkezésre állással kapcsolatos információ a weboldalunkon vagy a Szolgáltatásban. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármilyen hibát, pontatlanságot vagy hiányosságot korrigáljunk, és előzetes értesítés nélkül bármikor (beleértve azt is miután Ön leadta a megrendelését) megváltoztassuk, frissítsük az információt, adott esetben töröljük a megrendeléseket, amennyiben a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó weboldalon bármilyen információ pontatlan.

ELŐRENDELÉSEK ÉS MÉRETRE KÉSZÜLT TERMÉKEK

Ha előrendelést ad le egy olyan termékre, amely az Ön személyes ízlése alapján készül, azt kifejezetten Önnek gyártjuk le a megadott méretekkel és az Ön által kiválasztott színben, mintával, háttérrel. Ezért ilyen esetekben visszaküldésre, cserére, visszatérítésre vonatkozó igényt nem tudunk elfogadni. Ha egy következő kollekcióba tartozó vagy méretre készült termékre ad le rendelést, és nem biztos benne a szabás, anyag vagy forma miatt, lépjen velünk kapcsolatba az ykonszept.com email címen, mielőtt leadja az előrendelést, és segítünk a felmerült kérdésekben. Minden egyes termék gyártási ideje különböző lehet, keresni fogjuk Önt megrendelése legkésőbbi szállítási idejével kapcsolatban.

Egyéni megrendelésre készült termékek (Y Konszept táska vagy kabát, Y Konszept Signature termék, Y Konszept AZALEAS, ATELIER vagy REVIVAL termék) esetében a megrendelő a szolgáltatás díját köteles előre teljesítéssel rendezni. A szolgáltatás díjának rendezése előtti vsszalépés esetében az előre egyeztetett szolgáltatás végösszegének 85%-a a tervezőt illeti.

ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYOK

A weboldalon feltüntetett árak magyar Forintban értendők és tartalmazzák a törvény által előírt mértékű ÁFÁ-t, kivéve, ha Ön olyan közösségen kívüli országot választott, ahova az ÁFA felszámítása nem releváns.

Minden ár és ajánlat a meghirdetett ideig érvényes. A termék megrendelésének elfogadásakor a weboldalon feltüntetett árat, a fizetési hibák esetét kivéve, tiszteletben tartjuk.

Azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor megváltoztassuk az árakat, adott esetben megszüntessük az épp aktuálisan közzétett ajánlatot. Nem tartozunk felelősséggel sem Önnek, sem bármilyen harmadik félnek semmilyen módosításért, árváltozásért, vagy ajánlat felfüggesztésért, illetve megszüntetésért.

Az olyan országok vásárlói esetében, amelyekbe DDP (leszállítva vámfizetéssel) szállítási feltételekkel szállítunk, a vonatkozó importvámot, adót és kezelési költséget is felszámítjuk. Ezeket a költségeket a végleges vételár tartalmazza. Az olyan országok vásárlói esetében, amelyekbe DDU (leszállítva vámfizetés nélkül) szállítási feltételekkel szállítunk, csak a megvásárolt tételeket és a szállítási költséget számítjuk fel. Az import vám vagy adó költségét közvetlenül a szállítmányozónk vagy az Ön által kijelölt import ügynök fogja számlázni Önnek. Azt javasoljuk, hogy vásárlás előtt az import költségekkel növelt ár megállapítása érdekében forduljon a helyi vámhatósághoz.

Amennyiben az Ön hitelkártyája/bankkártyája nem azonos devizaalapú, mint a teljesítés devizaneme, akkor végleges ár az azon a napon érvényes deviza keresztárfolyam alkalmazásával kerül kiszámításra az Ön fizetési szolgáltatója/bankja által.

AZ ÖN MEGRENDELÉSÉNEK ELFOGADÁSA

Amint Ön választott és leadta a megrendelését, kapni fog egy a megrendelése adatait visszaigazoló e-mailt. Ez az e-mail nem jelenti a megrendelése elfogadását, csupán azt igazolja, hogy azt megkaptuk.

Hacsak nem törli a megrendelését, az Ön megrendelésének elfogadása és az Ön és az ykonszept.com közötti szerződés megkötése akkor történik meg, amikor az áru rendelkezésre állását, annak feladását e-mailben megerősítjük. Az adásvételi szerződés Budapesten, Magyarországon jön létre.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne fogadjuk el az Ön megrendelését abban az esetben, ha a fizetés engedélyezést, rendelkezésre tartási foglalás elhelyezését fedezet hiány, vagy egyéb ok miatt nem tudjuk érvényesíteni, továbbá, ha az Ön által rendelt tételre szállítási korlátozások vonatkoznak, illetve, ha a megrendelt tétel nem áll rendelkezésre értékesíthető minőségben.

FIZETÉS

A fizetés teljesíthető Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro és American Express bankkártyával, valamint bármilyen más, a weblapon meghirdetett módon.  A fizetési folyamat során Önnek meg kell erősítenie, hogy az Ön által használt hitelkártya/bankkártya az Öné vagy annak használatára rendelkezik a hitelkártya/bankkártya tulajdonosának kifejezett engedélyével. Minden hitelkártya/bankkártya tulajdonost alávetünk a kártya kibocsátó általi érvényesítési ellenőrzésnek és engedélyezésnek. Amennyiben az Ön bankkártya kibocsátója megtagadja a fizetés engedélyezését az ykonszept.com számára, nem tartozunk felelősséggel a szállítás késedeleméért vagy elmaradásáért.

A jelen weboldalon történő minden hitelkártyás/bankkártyás tranzakció feldolgozásához egy biztonságos online fizetési átjárót használunk, amely biztonságos befogadó környezetben titkosítja az Ön bankkártya adatait.

Az ykonszept.com weboldal fizetési szolgáltatását az OTP MOBIL KFT. Simplepay biztosítja. Az OTP MOBIL KFT. Simplepay szolgáltatásával kapcsolatos általános felhasználási feltételekkel és biztonsági online fizetési folyamatokkal kapcsolatban ITT tájékozódhat!

Annak biztosítása érdekében, hogy az Ön vásárlási élménye biztonságos, egyszerű és megbízható legyen, az OTP MOBIL KFT. Simplepay szolgáltatása a Secure Socket Layer (SSL) technológiát alkalmazza.

Elvárható gondossággal járunk el, az Ön megrendelése és fizetési adatai biztonságának fenntartása érdekében, de gondatlanságból bekövetkező nem várt eseményekre vonatkozóan nem áll módunkban felelősséget vállalni. Nem tartozunk felelősséggel az Ön által elszenvedett esetleges veszteségekért, ha egy harmadik fél illetéktelenül hozzáfér az Ön által megadott adatokhoz, amikor Ön felkeresi a weboldalt vagy azon megrendelést ad le.

BIZTOSÍTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Az ykonszept.com minden vásárlásra biztosítással rendelkezik a szállítás idejére, amíg le nem szállítják az Ön által meghatározott szállítási címre. A rendeltetési ország vámkezelési eljárása által okozott semmilyen késedelemért az ykonszept.com nem felelős.

Mennyi idő alatt kapom meg a megrendelt termékeket?
A webshopon található Y Konszept Signature termékek elkészítési ideje 20 munkanap, kézzel festett levendula darabok és rózsaszín totebagek esetében 20-22 munkanap a kabátoké és a táskáké 20 munkanap. Kapacitástól függően az adott idő csökkenhet, vagy nőhet akár 40 munkanapra is.
Sürgősségi rendelés esetében az elkészülési idő 3 munkanap.

Minden terméket személyesen vasalok, hajtogatok és csomagolok össze, így az elkészülési idő nem tartalmazza a 2 munkanapos csomagolási- és előkészítési időt.

Mindez a szállítási időt nem foglalja magában, esetleges elsőbbségi kérések esetében jogunkban áll felárat felszámítani.

Kedvezményes, akciós, vagy vis maior időszakban a termékek – Y Konszept, Y Konszept Signature, Y Konszept AZALEAS, Y Konszept Revival, Y Konszept CANDY szériák – elkészítése akár 60 munkanap is lehet.

VISSZAKÜLDÉS ÉS CSERE

Mivel minden darab rendelésre készül, így mérethiba esetében nem áll módunkban terméket cserélni – a mérettáblázatot megtalálja minden Y Konszept Signature termék mellett.
Az Y Konszept, Y Konszept Signature, Y Konszept AZALEAS darabok esetében fenntartjuk a méretbeli különbségeket 0-5 cm méretskáláig a tüll anyagtöbbletre való tekintettel.

Y Konszept táskák és kabátok esetében egyéni megbeszélés alapján történő egyéni rendelés miatt szintén nem áll módunkban méretet cserélni.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ykonszept.com és az instagram.com/ykonszept weboldalakon található termékek mind egyedi gyártás után készülnek, így mindegyik darab egyedi, megrendelésre készült.

Amennyiben a megrendelésével minőségi okból nem elégedett, csere után jogában áll a megvásárolt termékeket a kézhezvételtől számított 14 napon belül visszaküldeni az ykonszept.com-nak. A visszaküldés tárgyát képező termékeket megebszélés szerinti címre tudja visszajuttatni.

Amennyiben a tételeket ezen időkereten belül visszaküldi, akkor az Ön igényei szerint a termékeket vagy kicseréljük vagy visszatérítjük azok értékét, az eredeti fizetési módnak megfelelően. A visszatérítést a webáruház üzemeltetője, a Sisterhood Bt.utalja. A termékek visszaküldése a vásárló felelőssége, ennek költségei Önt terhelik. A termék szállítás közbeni sérüléséért, a csomag esetleges eltűnéséért Ön tartozik felelősséggel. Termék visszaküldése előtt kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@ykonszept.com e-mail elérhetőségen.

VISSZAKÜLDÉSI FELTÉTELEK

A termék visszaküldési jogának érvényesítéséhez az alábbi feltételeknek kell egyidejűleg teljesülniük:

a.) a termékek nem voltak használva, viselve, kimosva, módosítva, vagy nem sérültek;

b.) a termékekről nem lett eltávolítva az eldobható azonosító címke;

c.) a termékeket teljes egészében és használat nélkül kell visszaküldeni

d.) a termék kézhezvételétől számított 21 napon belül kell elindítani a visszaküldési folyamatot. 

e.) a visszaküldött tételeket a csomag kézbesítésétől számított 14 napon belül vissza kell szállítani az ykonszept.com-nak.

Amennyiben a fentiekben rögzített követelmények mindegyikének eleget tett, az ykonszept.com csapata a visszaküldött termékeket igény szerint kicseréli, vagy azok árát a szokásos visszatérítési eljárásban meghatározott módon és időben visszatéríti. 

Amennyiben a visszaküldött termékek nem elfogadhatók, értesíteni fogjuk Önt. Ebben az esetben három (3) napon belül visszaküldjük Önnek a termékeket abban az állapotban, amelyben az ykonszept.com-nak elküldte. Amennyiben Ön nem kívánja visszakapni a termékeket abban az állapotban, amelyben az ykonszept.com-nak elküldte, az Eladó jogosult megtartani a termékeket és a már megkapott összegeket is.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az vásárolt termékek szállításakor fizetett vámokat, adókat és díjakat nem áll módunkban visszatéríteni.

PÉNZ VISSZAFIZETÉS MENETE

A pénz-visszafizetési eljárás azután kezdődik, miután ellenőriztük, hogy a vásárló által visszaküldött termék megfelel a Visszaküldési Szabályoknak. Amennyiben a visszaküldés minden követelménynek megfelel, Ön kap egy e-mailt a visszaküldött termékek elfogadásáról. Az alkalmazott fizetési módtól függetlenül, az összeg visszafizetése, a termék átvételétől számított 30 napon teljesítjük.

Visszatérítés módja: banki átutalás

A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Feltételek mindenkori változatát bármikor megtekintheti a jelen weblapon. Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint a jelen Feltételek bármely részét frissítsük, megváltoztassuk vagy felváltsuk, a frissítések és/vagy változások weboldalunkon történő közzétételével. Ön felelős azért, hogy időnként ellenőrizze a változásokat a weboldalunkon.

Amennyiben bármilyen segítségre van szüksége, keresse fel ügyfélszolgálatunkat az info@ykonszept.com email címen, ahol tájékoztatást talál a megrendelésekkel, a szállítással, a visszatérítéssel és a megvásárolt termékeknek az ykonszept.com számára történő visszaküldésével kapcsolatban.